Aktuality

Ktorý okres na Slovensku má najčistejšie ovzdušie?

Emisie vypúšťané do ovzdušia z rôznych zdrojov sa v atmosfére rozptyľujú a môžu sa prenášať vetrom na veľké vzdialenosti. Väčšina znečisťujúcich látok v ovzduší má nepriaznivé účinky na ľudské zdravie a vegetáciu.

Z hľadiska vplyvu na ľudské zdravie sa ako najproblematickejšie javia jemné prachové častice, ktoré ľahko prenikajú do plúc. Na ne sa môžu viazať polycyklické aromatické uhľovodíky – najmä benzo (a) pyrén, ktorý má preukázané karcinogénne účinky.

Tento rok sa uskutoční už 19. ročník Európskeho týždňa mobility (ETM) v termíne 16. – 22. septembra. Akcia so zapojením širokej verejnosti, obcí a miest naprieč celou Európou podporuje využívanie verejnej dopravy, budovanie cyklotrás a skvalitnenie peších zón tak, aby bola posilnená udržateľnosť dopravy, ochrana životného prostredia a najmä kvalita ovzdušia v mestách. Tohtoročná téma je „bezemisné mobilita pre všetkých“ odráža ambiciózny cieľ uhlíkovo neutrálneho európskeho kontinentu do roku 2050 aj nutnosť jeho dostupnosti pre všetkých, teda aj obyvateľov s hendikepom. 

Viac informácii na https://stopzelena.sk/ako-sa-prihlasit-do-europskeho-tyzdna-mobility-2020-etm2020/

Občianska iniciatíva STOP zelená – udržateľnosť, príroda, ľudia, život, Slovensko…

Viac sa dočítate v článku na sme.sk ( kliknite tu)

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.