Aktuality

Rozšírenie uhoľnej bane Turów – Občianska iniciatíva Stop ZELENÁ vyzýva…

Česká republika sa aktívne bráni z ich pohľadu nezákonnému rozšíreniu bane Turów. Ministerstva životného prostredia a zahraničných vecí ČR spoločne odoslala 30. septembra 2020 podnet pre porušenie práva Únie Poľskou republikou.

Všetky tieto kroky poľskej strany sú aj v priamom rozpore o dobrej spolupráci v rámci krajín V4. OZ STOP Zelená má za to, že do sporu medzi týmito dvoma krajinami by mala vstúpiť aj Slovenská republika a to na strane Českej republiky v rámci spolupráce krajín V4.

Hnedouhoľná baňa Turów sa nachádza na území obce Bogatynia, v blízkosti štátnych hraníc s Nemeckom a Českou republikou. V prípade rozšírenia sa má priblížiť až na hranice Českej republiky. Ťažit sa tu má až do roku 2044. Poľsko má podľa Európskej environmentálnej agentúry najhoršiu kvalitu vzduchu v Európskej únii a Bogatynia je jeden z najznečistenejších regiónov.

Áno, poviete si možno, je to od nás ďaleko. Nie je to na hraniciach so Slovenskom, tak čo nás potom. Obe krajiny sú však naši susedia a Poľsko má viacero „banských “ regiónov aj v blízkosti Slovenska. Čo keď sa najbližšie tento scénar, aký použil pri rozširovaní bane Turów, zopakuje v budúcnosti pri existujúcich baniach v blízkosti regiónu Kysúc. 

V otázkach rozširovania uhoľných baní v našom okolí, ale aj v rámci EU by sme mali byť principiálny. Jedná sa vo väčšine prípadov o súkromné podniky, ktoré produkujú zisk pre konkrétnych vlastníkov. Všeobecne otázka je prečo mi ostatní občania máme trpieť znečistenie ovzdušia len kvôli zisku konkrétnej firmy, v prípade štátnych firiem konkrétneho štátu. Máme právo na ochranu nášho ovzdušia. Znečistenie ovzdušia nepozná hranice. Poľsko so svojou stratégiou v tejto oblasti je na chvoste EU, jeho energetická stratégia a plán transformácie banských regiónov je málo ambiciózny oproti iným štátom EU.

Rozširovanie bane Turów je vhodnou príležitosťou na poukázanie, že sme na strane ochrany životného prostredia a že od susedného štátu očakávame – transparentné jednanie v tak environmentálne významnej téme. 

Viac o tejto téme a výzve STOP ZELENEJ ministrovi Budajovi sa dočítate v článku na sme.sk

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.